Същност на българите

       2.5. По следите на знак „Тангра“. Докосване до същността на българите, София: 
                             Зимек-99, 2009, 96 с.

                               2.5.3. Корица 

 Корица (pdf file)
Представена е корицата преди последната редакция


Назад към Начало или към   Съдържание