Същност на българите

       2.5. По следите на знак „Тангра“. Докосване до същността на българите, София: 
                                Зимек-99, 2009, 96 с. 

                               
                                 2.5.1. Анотация

        В книгата са представени някои резултати от продължаващото повече от 25 години изследване на проблемите „Същност на човека”, „Същност на българите”. Обхваната е общата част от ползвани знаци на българите, които като обективен критерий за истинност позволяват да се докоснем до същността на българите йерархично организирана многомерна, холограмна система.
        Чрез показаните илюстрации със знаци на българите, се онагледява българско присъствие през последните 39 хил. години. Многократното им прилагане през палеолита и неолита показва
съществуването на единна българска култура поне на територията на Евразия. Наличието на троични знаци в топологията (конфигурацията) на атома, във веществото вода и др. дават основание да се допусне, че някои разновидности на знак „Тангра” са ползвани като модел при Създаването.
        Книгата е предназначена за българите, за духовно ориентираните човешки същества. В същото време тя показва, че властващите в момента груба материалност, негативизъм и агресия са преходни - те нямат космическа (еволюционна) перспектива и на определен етап вероятно ще бъдат отстранени от живота на човешките същества, за да се разчисти пътят към духовността.

Назад към Начало или към   Съдържание