Същност на българите
 2.3. „Тангра“ – знак на българите, София: Зимек-99, 2003, 208 с. 
      
 2.3.3. Книга

Представени са някои интернет-адреси на сканирано копие „Тангра” – знак на българите:

http://truden.com/downloads/9/0/Tangra_znak.pdf

http://vaseto.info/books/6.pdf

http://www.spiralata.net


Назад към Начало или към  Съдържание