Същност на българите
2.2. Аз съм. Български знак. Същност на Българите, София: Зимек-99, 1999, 24 с. 

2.2.1. Анотация

        Знакът Аз съм изразява същността на Българите. Авторът повдига някои вечни въпроси – какво представляваме ние, човешките същества; какъв е смисълът на съществуването; какво е мястото и ролята на Българите – и предлага отговори чрез философска концепция, която се основава на еволюционния подход в познанието.


Назад към:  Начало  или  Съдържание