Тук вестникът е представен преди оформянето на страниците във формат А4

Същност на българите

 2.1. Вестник ЗА БЪЛГАРИТЕ, бр. 1 - 5, 1996.
 2.1.1. Вестник ЗА БЪЛГАРИТЕ - Брой 1

Вестник
ЗА БЪЛГАРИТЕ,
които желаем
ВСИЧКИ ДРУЖНО ДА ВЪЗПРАВИМ БЪЛГАРИЯ, СЕГА!
петък, 23 август 1996 г. Двуседмичник. София, брой 1.
 
ОБИЧАМ ТЕ, БРАТЕ БЪЛГАРИНО,
защото съм плът от твоята плът и кръв от твоята кръв, защото българска майка ни е раждала, българска земя ни е откърмила.
Доземи се прекланям пред нашата майка България, защото и в най-черните ни периоди тя е отгледала свои чеда, на които светът се удивява.
Чуй ме, брате Българино, не за роб ти си роден, а господар да бъдеш на своята земя.  Защото, брате мой,
Ти притежаваш изключителен интелект и удивителни заложби; защото
Твоето трудолюбие няма граници; защото
Ти имаш ум да твориш и ръце да ваят; защото
Ти си създаден да разкриваш тайни и да овладяваш простори, да извършваш подвизи и да удивяваш света! 
И никой не може да ти се опре, брате мой, когато се хванеш да сътвориш
нещо - най-съвършеното, най-великото.
Мъка ми е, брате мой, за тебе, като гледам как страдаш и не виждаш никаква светлинка в своето бъдеще. Зная, ти си обезверен в собствените си сили като гледаш как пошлостта и насилието заливат нашата земя и нищо не може да ги спре. Но дълбоко у всеки от нас тлее огънче, брате - българското.  И горко на онзи, който си мисли, че ще успее да го потуши.
Твои чеда, брате мой, разнасят славата на България по света, а ти стоиш и чакаш. Какво чакаш?  Да дойде пак оня добър дядо Иван или този път богатият чичо Сам и да ни отърве ли?  Това време отмина,
Сега е наш ред, брате, сами да си помогнем!
Дошло е време, брате Българино, да погледнем истината право в очите - а тя е грозна и неприятна.  Всички ние трябва да осмислим, че сами, разчитайки само на себе си можем да изведем нашата България до спасителния бряг и затова всички ние дружно и здраво трябва да се потрудим. А пътят е тежък и труден, брате мой, но
Ти имаш всичко, ти ще успееш!
Дълго страдам, брате мой, заедно с тебе. Дълго вървя по трънливия път към Истината.  Аз виждам, брате мой, нашия път към светлината на спасението.Позволи ми да ти даря любовта си, разреши ми да споделя с теб знанието, което съм събрал. От все сърце ти ги предоставям, за
Да тръгнем по пътя към Възхода!
Обичам те!
 
Р А З У М Н А Т А   А Л Т Е Р Н А Т И В А ЗА ИЗХОД ОТ КРИЗАТА
 
Общоприето е схващането, че човешкото общество се намира в процес на криза, но липсва единно мнение за нейната същност. До болка ни е позната дълбоката криза, в която сме изпаднали ние, българите, нашата България.
 
ВЪЗМОЖНИТЕ ВАРИАНТИ
 
Уверяват ни, че на България са необходими десетилетия за възправянето й, обричайки нас българите, децата ни, внуците ни на жалко съществуване за дълги години. Това е един от възможните варианти в предстоящото бъдеще.  Той се основава на опита от миналото, но не е в състояние да отчете съвременните обективни процеси, които се зараждат и разгръщат в човешкото общество и в частност в България.  Освен това, не отчита изключително високия интелект на българина и неговите практически неограничени възможности.
Другият възможен вариант е:  на нас българите са необходими само няколко години, за да направим рай в нашите земи (Но при определени условия!).
Нашият български нихилист веднага ще отсече:  "Гладна кокошка просо сънува! Ами нали това са световни тенденции, пък и до сега мнението на по-силния е било единствено вярното!" Да така е, но досега!  А сега - не! И за в бъдеще - не!
Ще се опитаме на базата на обективни факти (по отношение на които ние хората не сме в състояние да влияем), използвайки еволюционния подход, постиженията на науката, с любов към човека и с вяра в Българина, без емоции, с хладен ум и чисто сърце.

ДА ОСМИСЛИМ И ОБОСНОВЕМ:

- насочеността  на еволюцията  на планетата Земя като частица от необятния Космос;
- направлението   в   развитието   на  човешкото общество,  бъдещите  тенденции и  мястото на българския народ;
- същността  на човека и мястото на хората,  в зависимост от достигнатото еволюционно ниво;
- все по-ускоряващото се развитие  на човешкото общество е достигнало критична точка и настоятелно изисква намесата на свободната воля на човека, за да се предотврати идващата катастрофа;
- девизът на българина "Аз съм!" е осигурявал и постиженията, и паденията ни; той ще ни изведе от кризата;
- обстановката в страната, специфичните качества на българина; формулата, която е в състояние да обедини нас, българите; мястото на българските специалисти; ролята и мястото на всеки един от нас;
- дълбоките стратегически цели пред българския народ и конкретните тактически подходи за тяхното постигане.
Ние не претендираме за абсолютната истина, но ще се опитаме да покажем как еволюционният подход позволява по новому да осмислим света около нас. Като тръгнем от Големия взрив, през еволюцията на Земята и човешкото общество, да достигнем до проблемите на българската нация, до проблемите на Българина и да потърсим подход за тяхното най-благоприятно решаване.
 
НОВА ФИЛОСОФСКА КОНЦЕПЦИЯ!
 
Развитието на събитията през последните години доказа, че все още липсва философско осмисляне на произтичащите процеси в света и у нас конкретно.
Традиционният процес при създаването на всяка нова философска концепция е твърде дълъг и преминава през няколко етапа, като първоначално формулиране, формиране на кръг от последователи, разпространение, внедряване в практиката и т.н. И всичко това продължава до деня, в който се оказва, че не това е било необходимо на хората и започва нов процес. Продължителността на такъв цикъл достига стотици, хиляди години.
Острата необходимост от ново преосмисляне на света около нас и на самите нас, липсата на достатъчно време, налагат новата философска концепция да се създава по нетрадиционния път.
Пред нас няма друга разумна алтернатива - или ще влачим жалко съществуване към своята гибел или ще приемем предизвикателството на времето. Очевидно новата концепция липсва най-много на нас, българите. Тя трябва да стане съдба на всеки от нас; тя може да се осъществи само в непосредствен обмен на мнения между всички нас - всеки свободно да представи своето мнение и то да стане частица от общото.
 
НОВ ВЕСТНИК ЗА ОТКРИТ ДИАЛОГ
 
Оказа се, че никой от т.н. непартийни вестници не пожела да се ангажира да направи достояние на хората посочената по-горе серия от статии под предлог, че са много дълги, имат философска насоченост, не са подходящи за вестник, няма да бъдат разбрани и възприети от читателите им и т.н. В действителност, българската информационна индустрия и в частност вестникарската, се плъзна по пътя на най-лекото - сензационното, пикантното. Въпреки огромното количество информация, българинът тъне в информационно затъмнение; плува в море от информация, но ходи жаден за истинска информация.
Никой не разговаря човешки с обикновения човек, никой не се интересува от неговото мнение, никой не го допуска да каже какво мисли.  В най-добрия случай това се прави чрез репортажи, анкети, социологически проучвания и т.н., които внасят субективност и служат на други интереси, а не на интересите на България и Българите. Времето показа, че определени кръгове имат интерес да затворят устата на българина, да го заставят да мълчи и да търпи всичко, което му се налага; да превърнат България в "доматена република".
Отвсякъде ни залива негативна информация, насочена към най-ниските човешки страсти - насилие, секс, пари, блудкави филми; рекламира се омраза, внушава се безперспективност, насажда се обреченост, по същество се провежда геноцид на българския народ.
От казаното дотук се вижда, че сега никой не проявява желание да почувства проблема на българите, с любов и доброжелателност да подаде ръка на българина, да оцени изключително високия му интелект и да му предостави възможност за изява и развитие.
В информационното пространство на България липсва издание, чрез което всеки от нас свободно да изрази своето отношение; в открит диалог да представи своето мнение, да го отстоява и защитава, върху основата на общочовешките добродетели, в дух на доброжелателност и градивност, чрез подкрепа на позитивното в Българина, чрез търсене на среда за изява на творческото начало в Българина.
Ето това налага създаването на нов вестник-трибуна за изява на всеки Българин, който милее за България, който е стигнал до извода, че България е на Българите и само ние, Българите, всички дружно, сме в състояние да изведем нашата България от сегашното й трагично състояние към бъдещ просперитет.
 
ФИНАНСОВА И ПОЛИТИЧЕСКА НЕЗАВИСИМОСТ
 
Авторът на материалите и издател на вестника осигурява неговата пълна независимост за първите няколко броя, в които ще бъде представена основната концепция. Вестникът се подчинява само на идеята: „Всички Българи дружно да възправим България, СЕГА!”
Ако предлаганите подход и идея се възприемат от българите и станат общо дело, вестникът ще продължи да излиза и да се развива. Бъдещето на вестника зависи само и изключително от читателите. Издателят няма амбиции вестникът да остане негова собственост, а поставя само едно начало; по-късно да потърсим подходяща форма, вестникът да бъде собственост на читателите.
Цената на вестника е висока, за да осигури:
- пълна финансова и политическа  независимост;
- пълна зависимост само и изключително от българските читатели, които споделят предложената идея и подход за търсене на изход;
- осигуряване издръжка на екипа, който ще издава вестника.
Вероятно ще възникнат много въпроси и съмнения; тук се проявява новото - всеки сам трябва да търси своя отговор, а всички ние - общото решение.
 
ПОДХОД ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМ
 
Известно е, че пълното информационно описание на определено събитие изисква даването на изчерпателен отговор на следните пет въпроса:
КАКВО?  КЪДЕ?  КОГА?  КОЙ?  ЗАЩО?
Какво е положението в средствата за масова информация (преса, радио, телевизия) у нас в момента? Отговорите на първите три въпроса (КАКВО се е случило?, КОГА? и КЪДЕ?) се дават точно; това е най-леката, зрелищната, сензационната страна в описанието на събитието. Тя е достъпна за всеки.
Отговорът на четвъртия въпрос - КОЙ? е по-комплициран. Определена яснота се дава в общите, тривиалните случаи. Но когато събитието е свързано с "по-особени" личности или "структури", започват недомлъвките, заобикалките. Ако към тях се добави малко дезинформация, нещата така се размиват, че обикновеният читател (слушател, зрител) не в състояние да разбере за кого става дума. След време постепенно събитието минава в забвение. Подобни примери в нашата практика има предостатъчно.
Що се отнася до отговора на петия въпрос - ЗАЩО?, нещата са още по-сложни; най-често изобщо не се стига до него, защото за да му се даде отговор, пишещият трябва да е наясно както с явлението (като видима, външна страна), така и с причините, които са го породили. Този отговор може да се даде само от специалист, притежаващ съответните знания и опит, който се стреми към същностната страна на събитието, и притежава необходимите граждански чувства за дълг и отговорност.
След посочените 5 въпроса следва още един - КАК?  Той отива по-дълбоко - как да се намери решение на проблема? Тук се очертава един подход за решаване на определен проблем: проблемът следва да бъде осмислен чрез отговорите на първите пет въпроса, а след това да се предложи разумен вариант как да се реши този проблем.
 
ДЕВИЗЪТ НА БЪЛГАРИНА Е "АЗ СЪМ!"
 
Още в самото начало, нека се опитаме да надникнем някъде по-напред към търсения от нас резултат.
Замисляли ли сте се, че девизът на Българина е: "Аз съм!". Да обърнем внимание как почти всеки от нас говорейки, по който и да било проблем, така убедено излага своето становище, като че ли е носител на Абсолютната Истина.  И това се отнася буквално за всички - от президента до чистачката.
А как звучат думите: "Аз казах!" от устата на българските ханове по нашите филми - познато ви е, нали? Ами нали болшинството от нас употребяваме, било наум, било на глас тази фраза и тя е отражение на същото това - "Аз съм!"
Ние, българите, имаме изключително висок интелект, нашите интереси са всестранни; българинът е в състояние да бъде ненадминат специалист, оригинален творец във всички области на науката, техниката и изкуството. И всичко това е резултат от същата тази наша същност - "Аз съм!"
ДЕВИЗЪТ "АЗ СЪМ!" Е ОСИГУРЯВАЛ НАШИТЕ НАЙ-ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ
Но в това същото "Аз съм!" се корени и нашето най-ниско падение. Примери достатъчно - да си припомним само как онези двама братя не успяха да поделят България и ни осигуриха за дълги години робство! А колко са предателите в нашата история? А в нашето съвремие?
А как умее нашего брата да "подложи динена кора", да развърти интрига или далавера!  А колко от нас се чудят как да надхитрят или излъжат ближния?! А как звучи "Или аз, или никой друг!".  А пословичната ни завист? И те са отражение на нашето неповторимо - "Аз съм!". А как умеем да си създаваме проблеми и след това да си ги преодоляваме (ако успеем)? И това е резултат от същото - "Аз съм!"
ДЕВИЗЪТ "АЗ СЪМ!" НИ Е ДОКАРВАЛ НАШЕТО НАЙ-НИСКО ПАДЕНИЕ.
Неприятно е това напомняне.  Добре ни е познато – до болка. Непрекъснато го повтаряме и преповтаряме и няма никакъв резултат!?  А има ли изход? Очевидно досега не е намерен! А днес?  Ето тук е разковничето! Живеем в много интересно време - време преходно, време разделно. Събитията се редят с шеметна бързина и нашето падение също...
Нашият девиз "Аз съм!" чрез противопоставянето днес работи в разрушително направление и задълбочава непрекъснато кризата. Каква огромна енергия, работеща в разрушително направление!? А възможно ли е тази енергия да се пренасочи в градивно направление? (Нещо подобно на светлината - тя може "да свети", но също така може да образува лазерен лъч с огромна енергия, когато светлинните вълни се обединят и се насочат в едно направление.) Не е за вярване, нали? Но е възможно! В процеса на представянето на концепцията ще бъде предложена такава идея.
А можете ли да си представите какво би станало, ако успеем ние, българите, ДА ПРЕНАСОЧИМ НАШИЯТ ДЕВИЗ "АЗ СЪМ!" ОТ РАЗРУШИТЕЛНАТА МУ ДЕЙНОСТ В НОВО, ГРАДИВНО НАПРАВЛЕНИЕ. Ама действително, можете ли да си представите тази огромна, колосална енергия пренасочена в градивно направление? Това ще бъде енергия, която не може да се сравни с нищо познато ни досега – една огромна, фантастична енергия, насочена в позитивно, градивно направление! Тогава светът ще види какво представляваме ние, българите, и какво сме способни да сътворим. Предричат ни десетки години жалко съществувание до излизане от кризата. Какви ти десетки години, за броени години ние, българите, ще сътворим рай по нашите земи.
Ето това ни трябва!  Това ще ни спаси, ще ни изведе от всяка криза, ще ни възроди, ще ни насочи по пътя на възхода. Химера ли е това? Не! Това е постижимо, това е по силите ни. Имаме всичко необходимо и можем да успеем!
 
ИСТИНАТА ЗА НАС ТАКАВА, КАКВАТА Е
 
Преди да поемем по пътя на новото градивно направление, НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, ТРЯБВА ДА СИ КАЖЕМ ЦЯЛАТА ИСТИНА, веднъж и завинаги, право в очите, без недомлъвки! А истината е грозна и боли! (Красива може да бъде само лъжата.)
ТИ, БРАТЕ, БЪЛГАРИНО, СИ ЦАРСТВЕН, НО НЕ СИ ЦАР! ТИ СИ БОЖЕСТВЕН, НО НЕ СИ БОГ! Твоето самочувствие е царско, но понякога в междуличностните отношения се смъкваш и под нивото на най-долната клюкарка.
И пак всичко опира до обединението на българите. Много са се опитвали, много българска кръв се е ляла в името на това обединение, но никой не е успял да го направи, както трябва. Като се започне от приказката за Кубрат и неговите синове (а може би и от по-рано?!), премине се през всичките следващи векове на възход и на падение и се стигне до отчаяните призиви, отправяни сега от различни посоки... и като че ли ни остана само надписа на Народното събрание: "Обединението прави силата".
Тук е необходимо да обърнем внимание на следната особеност - от възникването на човешкото общество ДОСЕГА, НАРОДИТЕ СА БИЛИ "ОБЕДИНЯВАНИ" НА БИОЛОГИЧНО (ФИЗИЧЕСКО) НИВО с цел оцеляване и властване над другите, за задоволяване на физически и материални потребности. Това е наследството ни от стадния начин на живот при животните.
Преуспяващите нации и държави в момента в света - те отново са обединени на биологично ниво, с цел оцеляване и властване над другите.
Времето през толкова векове доказа, че ние, българите, не сме в състояние да се обединим на биологично ниво, както всички останали. (Защо?) И пак отново шансът и обстоятелствата ни заставят да стигнем до извода, че СЕГА НИЕ БЪЛГАРИТЕ МОЖЕМ И ТРЯБВА ДА СЕ ОБЕДИНИМ, НО ВЕЧЕ НА НОВО ДУХОВНО НИВО - в съответствие с изискванията на идващото хилядолетие. Ето това е новото на времето, в което живеем; на предизвикателството, което се е изправило с целия си ръст пред нас българите. Веднага да подчертаем - това не са познатите ни досега подходи за духовно обединение. Тук става дума за нещо непознато досега, за нещо качествено ново. Това ще бъде обединение на свободни личности; всеки един от нас, осъзнал неповторимата си индивидуалност, незаменимото си място; всеки осмислил, че чрез собствената си реализация осигурява просперитета на обществото, на България.
А коя е формулата, която ще ни обедини? (Предложение ще бъде направено.) ФОРМУЛАТА НА ОБЕДИНЕНИЕТО ВСИЧКИ НИЕ ТРЯБВА ДА ИЗВЕДЕМ в процеса на доброжелателен, конструктивен диалог.
 
НЕКА ОСМИСЛИМ ПОЛОЖЕНИЕТО, В КОЕТО СМЕ
 
Говори се, че ние, българите, сме богоизбран народ. Естествено, на всички нас ни се иска това да е така, въпреки, че не е ясно как е възможно да се обоснове едно такова твърдение, особено в ситуацията, в която сме изпаднали.
Да поставим въпроса по друг начин! Ние, човеците, в това число и ние, българите, като реални земни хора разполагаме с разум. В такъв случай, нека с познатата ни и постижима от всички нас земна логика на разума, без емоции, да се опитаме ДА ОСМИСЛИМ ПОЛОЖЕНИЕТО СИ.
Да се възползваме от познатия подход в математиката - чрез обосноваване на необходимите и достатъчни условия да потърсим доказателството на търсената от нас истина.
Започваме от НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ:
 
1. Човешкото общество, в процеса на своята еволюция, е достигнало до етап на качествено нов скок. Ние, българите, се намираме в челния фронт на еволюционния процес, който на Земята се развива обективно в човешкото общество. ЕВОЛЮЦИОННОТО НИВО НА БЪЛГАРИТЕ Е МНОГО ВИСОКО (допълнително това ще бъде обосновано).
 
2. НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, ПРИТЕЖАВАМЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОК ИНТЕЛЕКТ. (Това е потвърдено от независими изследвания и може да се обоснове чрез много примери.) Следователно, ние, българите, можем да решим новата задача, поставена пред човешкото общество в съвременния етап на еволюцията.
 
3. Ние, българите, сме изпаднали в дълбока криза; освен като беда, КРИЗАТА ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО ПРЕХОДЕН ПРОЦЕС КЪМ ИДВАЩОТО НОВО КАЧЕСТВО (това ще обосновем допълнително).
 
4. През последните пет-шест години ние сме непрекъснато в криза, от една - преминаваме в друга и всяка следваща е по-тежка от предидущите. Излиза, че НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, НЯМАМЕ ПЪТ ЗА ОТСТЪПЛЕНИЕ.
 
5. Последната инфлационна вълна, която започна в България, заплашва да се превърне в хиперинфлация.  Тя показва, че в момента няма народ на Земята, пред който така зловещо да е зейнала бездната на пропастта, готова безвъзвратно да ни погълне. НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, НЯМАМЕ ВРЕМЕ ЗА ЧАКАНЕ.
 
Ето тук се очертава ДОСТАТЪЧНОТО УСЛОВИЕ: България заема специфично, уникално положение в съвременния етап на еволюцията на човешкото общество на Земята; сега ние, българите, трябва да мобилизираме целия си разум и чрез нашето гордо "Аз съм!" да пренасочим събитията в наша полза.  Да осмислим цялата ситуация, да изберем пътя на спасението, ДА ОБЕДИНИМ СВОБОДНАТА СИ ВОЛЯ И ДА Я НАСОЧИМ КЪМ КАЧЕСТВЕНО НОВОТО В НАПРАВЛЕНИЕТО НА ЕВОЛЮЦИЯТА, като поемем върху себе си пионерската мисия за човешкото общество. А може би в това се състои богоизбраността на българите!?
Ще повярваш ли, брате Българино, във всичко това? Умолявам те, не вярвай! Ето това е новото - всеки сам трябва да осмисли себе си, своето място в сегашната ситуация, да избере своя път и едва след това да потърсим обединение. Само тогава НАШИЯТ ДЕВИЗ "АЗ СЪМ!" ЩЕ НИ ПОМОГНЕ НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, ВСИЧКИ ДРУЖНО ДА ВЪЗПРАВИМ БЪЛГАРИЯ, СЕГА!
В следващия брой продължаваме с обосновката на формулираните теми.


Назад към Начало или към  Съдържание