Същност на българите

 2.1. Вестник ЗА БЪЛГАРИТЕ, бр. 1 - 5, 1996. 
 
 2.1.0. Вестник ЗА БЪЛГАРИТЕ - Анотация


      В бр. 1 изразихме любовта си към Българина.  Посочихме разумната алтернатива за изход от кризата.  Отбелязахме, че девизът на българина "Аз съм!" ни е осигурявал нашите най-високи постижения; той ни е докарвал нашето най-ниско падение; сега отново само той може да ни помогне. Формулирахме в 5 точки уникалната ситуация, в която се намира България и предложихме задължителното условие за излизане от кризата. 
      В бр. 2 обосновахме насочеността на еволюцията на планетата Земя, като част от Всеобщия космически еволюционен процес, към непрекъснато качествено нарастване сложността на материята. 
      В бр. 3 обосновахме насочеността на еволюцията на човешкото общество и мястото на България. Българската нация е в челото на последната еволюционна вълна.   
      В бр. 4 разгледахме еволюцията на човека като част от еволюцията на човешкото общество. Формулирахме смисъла на човешкото съществуване.   
      В бр. 5 се опитахме да осмислим един от най-актуалните проблеми у нас в момента: политика – политици – ние, българите.


Назад към Начало или към  Съдържание