Същност на българите

1.0. Въведение

        В е-страницата "za-balgarite" са представени някои резултати от продължаващото повече от 25 години философско изследване на проблемите "Същност на човека", "Същност на българите". Очевидно е, че изследваните проблеми са изключително сложни, по-скоро те са недостъпни за нашата човешка разумност, но това не се явява пречка пред нашия стремеж да се опитваме да разберем все пак какво представляваме ние, човешките същества.
        Необходимо е да се направи едно уточнение: ако анализираме (се вгледаме по-внимателно в) начина на мислене на съвременните човешки същества, можем да констатираме, че мисленето на човека е насочено преди всичко към явленията, към възприеманата (и обработвана от мозъка) информация от сетивата. Рядко някой се насочва към причините, които пораждат тези явления. А за всичките тези 27 години аз не срещнах някой да изследва проблема "Същност на българите". А това е възможно най-фундаменталният подход на изследване на българите като в същото време той е силно дискусионен.
         Да припомним, че по времето на диалектическиа материализъм проблемът "Същност на човека" беше твърде актуален. Тогава се утвърждаваше, че "Същността на човека" е социална, т.е.  чрез социално въздействие е възможно да бъде създаден така нар. "комунистически човек". Имаше и опоненти, които застъпваха тезата за "биологичната" или за "биосоциалната същност на човека". А изследване на проблем като "Същност на българите" беше невъзможно - той се считаше за грубо националистичен, защото бъдещият комунистически човек трябваше да има универсален, наднационален характер.


Назад към Начало или към   Съдържание