Същност на българите  

                                        (Sastnost na balgarite)

             Сущность болгар
                          Essence of Bulgarians
                                           Bulgarlarin esaslarina

от Васил Томов (Vasil Tomov)                          E-поща: vasiltomov@abv.bg 

   В е-страницата са представени някои резултати от продължаващото повече от 30 години изследване за българите. Българите са пренесли духовността през хилятолетията. Българите са в основата на човешката култура. А съвременното положение на българите е резултат от съдба (карма), създавана от някои древни български владетели - те са създавали и управлявали империи и държави, но са злоупотребили с космическите възможности (силата), с които са разполагали. Последвало е съперничество, разделение, противопоставяне. И това ни е докарало повече от 1000 години (с някои изключения) страдание.

   Основната тема е: 3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите, в която минало, настояще и бъдеще се разглеждат като едно цяло.
   От една страна темата изглежда абстрактна и отвлечена от ежедневните проблеми на българите, но от друга - когато осъзнаем, че ние, човеците, сме космически същества, временно пребиваващи на планетата Земя (виж: http://vasiltomov.blog.bg);  и като продукт на Космоса сме отговорни пред Космическите закономерности, неминуемо ще осъзнаем, че темата има реален и прагматичен характер.

   Чрез кликване върху "Същност на българите" на съответния език се предоставя възможност за избор.  

   Регистрация на е-страницата www.za-balgarite.com - 9.10.2009 г.
   Обновяване: 17.1.2017 г.:
3.5.41.Япония-Съдържание       Част 1       Част 2       Част 3       Част 4